کمال آبادجرقویه علیا کتابخانه نور دارد!
کمال آبادجرقویه/کتابخانه نور/کمال آبادجرقویه علیا/دبیرستان امام خمینی

 .............................................................................................................................................................

  دکتر سودابه بیوس   متخصص زنان در شهرقم ونزدیک حرم:

       برای تمامی اختلالات خونریزی ایام ماهانه در زنان

           (کم یا زیاد یا متوقف شدن آن) کنجد تجویز می کند

بدین صورت که  کنجدسفید  را بجوشانید و تفاله آنرا دور بریزید

                              و آب آنرا بخورید! 

توانایی طب سنتی در درمان ناباروری زیاد است/تشریح روش‌های سنتی درمان ناباروری

https://www.gisoom.com/search/book/author-375563/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3/

 https://tabaye.ir/drsodabebivas/

آدرس: قم، ابتدای خیابان چهارمردان، روبروی کوچه عشقلی ، کوچه پنج

.....................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 .........................................................463,600

 

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:18 - 99/2/22