کمال آبادجرقویه علیا کتابخانه نور دارد!
کمال آبادجرقویه/کتابخانه نور/کمال آبادجرقویه علیا/دبیرستان امام خمینی

.....................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 

   این جملات   مربوط است به اولین جملات....

 صفحاتی است که قرار است تا پایان امسال بصورت...

 دست نویس و با متنی بسیار ساده با فایل جی پی ....

            جی انشا الله بارگذاری شوند! .....

                       ....................................................................................

 

 .......................................................................................................................................

نمونه مطالب دست نویس طب سنتی علی امیری :

     سی صفحه اول (بیماری های مربوط به خون)

 از پایان تیرماه 1399 بارگذاری خواهد شد انشا الله 

 و سی صفحه دوم چکیده مطالب تمامی کلاس ها

      از پایان اسفندماه 1399  به همراه ده سوال

                        چهارگزینه ای 

 

............................................................................................................

.....................................................................................................................


 

    برای کم کردن توده های چربی

            اضافی بدن  (خالی) 

............................................................................................................


 

 شکم روی وعفونت روده...(خالی) 

............................................................................................................


 

 اگربخواهیم در یک جمله طب سنتی

         را تعریف کنیم! (خالی) 

............................................................................................................


 

  پرپین کپسول گیاهی صنعتی

          از خرفه است!

............................................................................................................


 

  موارد و جاهایی که بادکش گذاشتن

         ممنوع است!  (خالی) 

............................................................................................................


 

 مثل حجامت عام از وسط دوکتف...(خالی) 

............................................................................................................


 

 دردناکترین موضع ومکان حجامت...(خالی) 

............................................................................................................


 

 علی امیری با استناد به روایات...  (خالی) 

............................................................................................................


 

        خرفه اگرزیادمصرف شود

       ضعف چشم می آورد!(خالی) 

............................................................................................................


 

 

 

 ازهرچیزی که به مشکلات خونی

      منجرشود...(خالی) 

............................................................................................................

 

 

 


 

 

    دیابتی هایی که وابسته

  به انسولین نشده اند ...(خالی) 

............................................................................................................

 

  گرم وترهاخوابشان راحت است...(خالی) 

............................................................................................................

 

گرم وخشک هاکمترین مدت خواب رادارند(خالی) 

............................................................................................................


 

 سردوترها طولانی ترین خواب رادارند...(خالی) 

............................................................................................................

 

 سرد وخشک ها خوابشان حساس است

                    (خالی) 

............................................................................................................


 

بنظرشما کدامیک از علامت ها و

      نشانه های زیر..(خالی) 

............................................................................................................


 

معروفترین داروی گیاهی برای

    بیماریهای قلب .... (خالی) 

............................................................................................................


 

 ... باعث غلظت خون می شوند(خالی) 

............................................................................................................

 

 در بحث ازفشارخون می گوییم...(خالی) 

............................................................................................................

............................................................................................................

 

 

 

 

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:5 - 99/2/22