کمال آبادجرقویه علیا کتابخانه نور دارد!
کمال آبادجرقویه/کتابخانه نور/کمال آبادجرقویه علیا/دبیرستان امام خمینی

 

 

                       به نام خداوند بخشنده مهربان                              

                                                                                                     

                     (علی امیری) و نمونه مطالب کلاس ها                     

        در هر صفحه از صفحات  یک نمونه مطلب  که شامل                  

داروهای گیاهی و یا علایم بیماری ها و یا .... است بعنوان نمونه        

مانند جمله زیر با درج شماره کلاس (یاجلسه):مربوط به دوره اول یا    

                  دوم طب سنتی جلسه فلان را می آوریم.          

                                                                                             

                                                                                               


           به غیر از  عرق نعناع  و  آب برنج:                  

  موقعی که می خواهیم  برنج را آب کش کنیم      

  منظور ما از اب برنج این آب برنج است!             

 تمام محتویات داخل انار شامل : پیه و پرده های  

 داخل انار و دانه های انار  را داخل آبمیوه گیری  

         می ریزیم و آب آن را (که تلخ هم هست)          

  به  کسانی که تهوع مسافرت دارند(بدماشین اند)  

 و موقع سوار شدن به ماشین  حالت تهوع به انها  

            دست می دهد می دهیم .                                  

  در اینجا طب سنتی می گوید: عرق نعناع و آب     

   برنج و این نوع از آب انار(و نیزپودر شده پوسته انار)   

      قابض اند یعنی سفتی آورند و معده را از         

         حالت شلی   به سفتی تبدیل می کنند.                                                                                                         

                                                                                                     اگر می بینیم به بعضی ها موقعی که بی اشتهایی     


همراه با حالت تهوع به آنها دست می دهد عرق      

نعناع تعارف می کنند و به آنها می دهند تا بخورند      

به همین خاطر است ولی اگر این حالت تهوع همراه با      


    بی اشتهایی بخاطر یبوست مزاج یعنی خشکی         

    و سفت شدن معده باشد باید داروهای گیاهی        


    رطوبت بخش و نرم کننده به انها داد مانند گلاب.     

     و نیز سبوس برنج را می پزند و به همراه برنج می خورند      

     یبوست(خشکی) معده را برطرف می نماید!                                


                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                                         

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:4 - 99/2/22