کمال آبادجرقویه علیا کتابخانه نور دارد!
کمال آبادجرقویه/کتابخانه نور/کمال آبادجرقویه علیا/دبیرستان امام خمینی

     1) در بحث از تقویت حافظه می گوییم :                 

اگر بعد از خوردن پنیر احساس ضعف حافظه(خنگی)

 می کنید بیست دانه سیاهدانه را بجوید و با آن بخورید

  در اینجا چون عوارض خوردن پنیر را با خوردن

سیاهدانه از بین می بریم در طب سنتی می گویند:

      مصلح پنیر سیاهدانه است! همچنین     

 بخاطر اینکه  طبع سیاهدانه خیلی گرم وخشک است 

     اگر خواستید مصرف کنید با مقداری پنیر یا شیر

آنرا بجوید زیرا اگر تنها آنرا بخورید گلو را اذیت می نماید!

                                                                        

.........................................................................................................................


           گل قند طبع اش گرم وتر است     

 و برای کسانیکه میگرن با بیماری زمینه ای با

  پایه سرد وخشک دارندو نیز میگرن با منشا   

      (ریشه وزمینه) عصبی دارند  در طب سنتی یک  

                    داروی غذایی است!                           

   به این معنی که: از جمله جاهایی از بدن ما که     

          درون آن پر ازتارهای عصبی است   

                 (تارهای عصبی بر روی دیواره آن به هم تنیده شده اند)              

    معده است و اگر این معده مشکلی برایش   
  پیدا شودتارهای عصبی  خیلی زود آنرا به مغز که مرکز   

 اعصاب در بدن ماست خبر می دهند و سردرد بوجود   

می آید! حالا اگر این معده بنا به دلایلی یبوست مزاج    

   (یعنی خشکی) پیدا کرده باشد به غذاهای گرم یا خشک
   که ما مصرف می کنیم واکنش نشان داده و سردرد   

بوجود می آورد و گل قند بخاطر وجود پرهای گل

که در آنست ملین یعنی لینت دهنده :نرم کننده است!   

 

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:2 - 99/2/22