کمال آبادجرقویه علیا کتابخانه نور دارد!
کمال آبادجرقویه/کتابخانه نور/کمال آبادجرقویه علیا/دبیرستان امام خمینی

  ((کتاب: مجموعه فانوس 5: امام حسین (ع)// کتاب: چنددانه گردو .... نوشته زهراعبدی))
Image result for ‫گلشن موسی اباد‬‎Image result for ‫گلشن موسی اباد‬‎

 

 

         بسم الله الرحمن الرحیم

 

          سلام بر  کمال آباد 

 

............................................................................................                                ........................................................................

....................................................................................................                               ..............................................................

    جستجو50گلشن اول       

1)جستجو50گلشن(اول) (رمان نویس وداستان نویس دفاع مقدس)
2)جستجو50گلشن(اول) (دو فروشگاه با کتابهای مشابه)  
3)جستجو50گلشن(اول)(امام خمینی و کودکان) 

 4)جستجو50گلشن(اول) (داستان پیامبران همراه با توضیحات و بریده ای ازکتاب) 

5)جستجو 50گلشن(اول) (داستان نویس وطنزنویس)

6)جستجو 50گلشن(اول) (شهیدهمت وکتابهای کودک ونوجوان)

7)جستجو50گلشن(اول) (بانوان نمونه و زهرا زواریان)  

8)جستجو 50گلشن(اول) (توضیح در ادامه عنوان کتاب)قصه های خدا 

9)جستجو50گلشن(اول) (توضیح در ادامه عنوان کتاب) حاکم وشترها
10)جستجو50گلشن(اول) (دوکتابها و سه کتابهای مشابه)

.....................................................................................                                 ............................................................................

...........................................................................................                               .....................................................................

  جستجو50گلشن دوم        


1) جستجو50گلشن(دوم)قصه های نمازبرای کودکان ونوجوانان
2) جستجو50گلشن(دوم) بانوان نویسنده و قصه های کربلا   
3) جستجو50گلشن(دوم)  امام هادی(ع) و زن دروغگو (طعمه شیر)  
4) جستجو50گلشن(دوم)  یک داستان-چندکتاب: اویس قرنی 
5) جستجو50گلشن(دوم)یک داستان-چندکتاب: ملاقات نمایندگان مردم قم   
6) جستجو50گلشن(دوم)دفاع مقدس و مجموعه داستان ها ي کوتاه
7) جستجو50گلشن(دوم) چند داستان - با یک عنوان:  تشنه دیدار  
8) جستجو50گلشن(دوم) یک قصه - یک معصوم 
9) جستجو50گلشن(دوم)کراماتحضرت فاطمه(س)وملاقاتبا امام زمان(عج)
10) جستجو50گلشن(دوم)قصه های انقلاب

.....................................................................................                                 ............................................................................

.....................................................................................                                 ............................................................................

  جستجو50گلشن  سوم        

1)جستجو50گلشن سوم قصه هایی از امام محمدباقر(ع)
2)جستجو50گلشن سوم  زندگینامه امام جعفرصادق(ع)
3)جستجو50گلشن سوم ابوذر غفاری
4)جستجو50گلشن سوم خداشناسی کودک ونوجوان
5)جستجو50گلشن سوم حربن یزیدریاحی
6)جستجو50گلشن سوم  معلم وحافظ و بانوی قرآنی 
7)جستجو50گلشن سوم   قضاوتهای امام علی(ع)
8)جستجو50گلشن سوم حیوانات در قرآن کریم

9)جستجو50گلشن(سوم)  نمايندگان و امامزادگان   
10)جستجو50گلشن(سوم)  رمان/ نوجوان/دفاع مقدس 

..........................................................................................................

        بیست نویسنده(1)         

        بیست نویسنده(2)           

             نویسندگان(3)         

.....................................................................................................

          سوالات ویرایش شده(1)            

....................................................................................................

............................................................................................

http://www.ketab.org.ir/bookview.aspx?bookid=253539

...........................................................................................

..............................

.......................................................................................................

صفحه اول/       صفحه دوم         /صفحه سوم  

......
صفحه چهارم       /صفحه پنجم      صفحه ششم 

......
صفحه هفتم/       صفحه هشتم       /صفحه نهم .

......
صفحه دهم/      صفحه یازدهم           صفحه دوازدهم 

...............
صفحه سیزدهم      صفحه چهاردهم     صفحه پانزدهم   

..............

   صفحه شانزدهم   صفحه هفدهم          صفحه هجدهم

...........
صفحه نوزدهم      صفحه بیستم       صفحه بیست ویکم 

...........

صفحه بیست ودوم     2صفحه بیست و سوم 


....................................................................................................

.. . .................................................................................................. .. ..

        فهرست مطالب قبلی        

. . ....................................................................................................... .. ..

(1) مجموعه کتابها و نمونه کتابها   

 

. . ............................................................................................... .. ..

   (2) نویسندگان مجموعه کتابها    

3 .... خالي ....

بدون نظر

به ..... شهرگلشن موسیه باد ....... خوش آمدید! ........ | 10:59 - 1398/2/11

4 .... خالي ....

بدون نظر

به ..... شهرگلشن موسیه باد ....... خوش آمدید! ........ | 10:59 - 1398/2/11

5 .... خالي ....

بدون نظر

به ..... شهرگلشن موسیه باد ....... خوش آمدید! ........ | 10:58 - 1398/2/11

6 .... خالي ....

بدون نظر

به ..... شهرگلشن موسیه باد ....... خوش آمدید! ........ | 10:58 - 1398/2/11

7 .... خالي ....

بدون نظر

به ..... شهرگلشن موسیه باد ....... خوش آمدید! ........ | 10:57 - 1398/2/11

8 .... خالي ....

بدون نظر

به ..... شهرگلشن موسیه باد ....... خوش آمدید! ........ | 10:57 - 1398/2/11

9 .... خالي ....

. ...................................................................................................... .. ..

   (10) ده کتابها و پانزده کتابها       

.. . ................................................................................................. .. ..

1) در بحث از تقویت حافظه میگوییم : 

  اگر بعد از خوردن پنیر احساس

             ضعف حافظه(خنگی)

     می کنید بیست دانه سیاهدانه را

            بجوید و با آن بخورید

  در اینجا چون عوارض خوردن پنیر را با خوردن

         سیاهدانه از بین می بریم

         در طب سنتی می گویند:

      مصلح پنیر سیاهدانه است! 

همچنین بخاطر اینکه  طبع سیاهدانه

           خیلی گرم وخشک است 

     اگر خواستید مصرف کنید با مقداری

پنیر یا شیر آنرا بجوید زیرا اگر تنها آنرا

      بخورید گلو را اذیت می نماید!

                                                                                                         

.........................................................................................................................


     گل قند طبع اش گرم وتر است     

 و برای کسانیکه میگرن با بیماری زمینه ای با

پایه سرد وخشک دارندو نیز میگرن با منشا   

(ریشه وزمینه) عصبی دارند  در طب سنتی یک  

            داروی غذایی است!                           

به این معنی که: از جمله جاهایی از بدن ما که     

      درون آن پر ازتارهای عصبی است   

    (تارهای عصبی بر روی دیواره آن به هم تنیده شده اند)              

 معده است و اگر این معده مشکلی برایش   
    پیدا شود تارهای عصبی  خیلی زود

آنرا به مغز که مرکزاعصاب در بدن ماست

خبر می دهند و سردرد بوجود می آید!

حالا اگر این معده بنا به دلایلی یبوست مزاج    

(یعنی خشکی) پیدا کرده باشد به غذاهای

گرم یا خشک که ما مصرف می کنیم

        واکنش نشان داده و سردرد   

بوجود می آورد و گل قند بخاطر وجود

پرهای گل که در آنست ملین یعنی

    لینت دهنده : نرم کننده است!   

.......................................................................................

.......................................................................................

 

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:16 - 99/2/22

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:16 - 99/2/22

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:8 - 99/2/22

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:7 - 99/2/22

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:6 - 99/2/22

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:5 - 99/2/22

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:4 - 99/2/22

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:3 - 99/2/22

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:2 - 99/2/22

دسته
               

..................................................................................................................

 

          آرشیوداستان52               
 ویرایشی تبیان نت

ویرایشی5 تبیان نت

 آداب ورسوم محلی 
          آرشیوهای مرکزتحقیقات نور        

                سایت و کتابخانه        
    نرم افزار  و  کتابخانه      


            ...  داستان   ...            

 ویرایشی تبیان نت

موسی نور تبیان دوازده  

 معارف اسلامی ش3    
        معارف اسلامی شمارره1         

         خانه قلب - خیمه ایمان         

 

      ...طب اسلامی نور       

 

تحقیقات نورکتابخانه نور

    روستای مسجدین          وکتابخانه حسین نادری 

       درمانگاه مجازی طب سنتی          

----------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

اگر خواستیم به کمال آبادی ها کتاب هدیه کنیم!                

  خرید کتاب هدیه: داستان هایی از زندگی علماخرید کتاب دیدار در خانه دوست: داستان هایی از زندگی علماخرید کتاب تربت و دریاخرید کتاب کبوتر سفید: داستان هایی از زندگی علماخرید کتاب یک روز بهاری: داستان هایی از زندگی علما

      تربت و دریا          شهر معجزه ها     

     فریادرس                صبح و غربیه 

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

عفکرامت و عفو، تیمورزادهو  آتمردی در تنور آتش، ملامحمدی، قدیانیش  عل   سی غذای بهشتی   

hمعلمان کوچک - مجموعه پسران بهشتی شماره 4 | شبکه دانیp    http    hخانم کوچولوی دانا | شبکه دانیtp  htp پرسش و بخشش،  راه نجات،  داستانی از زندگانی حضرت امام حسین (ع) و حضرت امام سجاد (ع)  پیروز میدان،  راه خوشبختی،  داستانی از زندگانی حضرت امام باقر (ع) و حضرت امام صادق (ع)      

انار شیرینخیاط آسمانیپیرمرد و گردن بندخانه ی دوستیقصه های خوب برای بچه های خوب ( 1) (کلیله و دمنه) اثر مهدی آذر یزدی بعروس مهربان، به نشر 

 

 

 

 


........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 10:46 - 99/2/22