در ابتدا روی عنوان اصلی وبلاگ کلیک نمایید تاتمامی مطالب وبلاگ در دسترس شما قرار گیرند.
کمال آبادجرقویه/کتابخانه نور/کمال آبادجرقویه علیا/دبیرستان امام خمینی

                 بسم الله الرحمن الرحیم 


                  با عرض سلام  و ادب  

 

خدمت تمامی همکاران ما و تمامی عوامل اجرائی

 

 

 دبیرستان امام خمینی کمال آباد  

                      و   تمامی دانش آموزان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     نمونه مطالب وبلاگ های اطلاع رسانی      

                                   شهرکتاب         

  کودک و نوجوان        تحقیق دانش آمو زی    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 13:41 - 96/9/7


          بسم الله الرحمن الرحیم

           با عرض سلام و ادب

    خدمت تمامی مردم منطقه جرقویه علیا

        و سلام برتمامی کمال آبادی ها

   (مردمی زحمت کش و دوستدار اهل بیت (ع))

 

        و نیزخدمت  تمامی 

   همکاران  و  دانش آموزان پرتلاش

  دبیرستان  امام خمینی کمال آباد

             ---------------------------------------

 

 

 

  و اما   شاگردان ما      در کمال آباد :

   هادی حیدری       محسن حیدری

           علیرضا  محمدی

                         -------------------------------------------------------------------------

        مدیر دبیرستان امام خمینی

  استاد : روح الله شریعتی  سال 1380- 1381

--------------------------------------------------------------------------------------

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 15:10 - 96/4/24


 

  نویسنده وبلاگ:

رضائی موسی آبادی

 

 

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 15:8 - 96/4/24


-------------------------------------             --------------------------------------------------------------------
                           جستجوی وبلاگ های نور در تبیان نت(50):----------                                        ----------------------------------------------------------------------------- ویرایشی تبیان نت
وبلاگ تعریف(تعریف گلشن)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(موسیه بادداستان)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 15:3 - 96/4/24


بدون نظر

| 11:39 - 96/2/7


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 15:12 - 95/11/20


 

بدون نظر

کمال آبادی های عزیزجرقویه (دبیرستان امام خمینی کمال آباد) | 15:12 - 94/10/27